Salgsbetingelser/Anvendelse

tcnanoshop.no (TCnano Norge AS)

Salgbetingelser/Anvendelse
Våre salgsbetingelser har anvendelse på alt salg fra vår nettbutikk om ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Definisjon
Med «kjøper» menes den som bestiller en vare fra tcnanoshop.no (TCnano Norge AS), heretter kalt tcnanoshop.no.

Priser/prisendringer
Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner inkl. merverdiavgift. Priser på faktura er inkl. mva. Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser, f. eks. via nettbutikken. tcnanoshop.no kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunktet som gjelder. tcnanoshop.no forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.

Produktene
tcnanoshop.no vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra tcnanoshop.no eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor tcnanoshop.no fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt. tcnanoshop.no tar intet ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt.

Mangler i leveranse
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til tcnanoshop.no snarest etter at feilen burde vært oppdaget. Henvendelse sendes til: info@tcnano-norge.no.

Mangler/feil ved produkter
Oppdages det mangel eller mulige feil ved et produkt, skal dette rapporteres til tcnanoshop.no. Dersom tcnanoshop.no gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/ reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Leveringstid
Leveringstid 3 – 5 virkedager innen Norge. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. tcnanoshop.no forbeholder seg retten til og dellevere ordre. De resterende varene på ordren vil da bli sendt kunden så snart de er på lager og kostnadsfritt for kunden.

Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-mail. Ved bestillinger per telefon, fax eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke tcnanoshop.no opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre forutsettes det at kjøperen godtar å følge tcnanoshop.no sine salgbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller tcnanoshop.no skriftlig, eller per e-mail kansellerer ordren.

Befraktning
Alle varer sendes med posten såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Varer til firmaer sendes normalt med Posten/Bring og belastes kunden om ikke annet er avtalt. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører tcnanoshop.no blir belastet kjøperen. Alle påløpne gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.

Betaling
Tilnærmede fraktutgifter til den faktiske fraktkostnaden, pluss gebyrer, faktureres kjøperen sammen med leveransen av varen. Ved kredittsalg gis det 14 dagers kreditt til firmaer/offentlige institusjoner om ikke annet er avtalt. Det sendes ut 2 purringer for kredittsalg før kravet sendes til inkasso. Morarenter og purregebyr beregnes til enhver tid til maksimum av gjeldende regler for dette.

Salgspant
Ved varer som er solgt til bedrifter og fakturert, vil tcnanoshop.no ha salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jmf. pantelovens § 3-14.

Returrett
Gjelder for privatpersoner: tcnanoshop.no følger innen Norge prinsippene i angrerettloven (14 dager) for returer med rett til pengene tilbake. ”Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt og i hel orginal emballasje. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper. For firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende: Ingen returer uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. NB. Generelt gis det ingen retur på kundetilpassede produkter.

Reklamasjonsrett:
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser

Garanti
Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garanti reklamasjon må det påstått defekt produktet returneres til tcnanoshop.no med original emballasje hvis ikke annet er avtalt.

Dokumentasjon ved forsendelser
Alle forsendelser til tcnanoshop.no vedrørende returer, garanti, reklamasjoner og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til tcnanoshop.no skal skje kostnadsfritt for tcnanoshop.no.

Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo Byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.