CW Superwash Konsentrat, 250 ml

kr 379

På lager

Varenummer: 24 Kategori:

Beskrivelse

Superkonsentrat som blandes 1:150 – 1:200. Det gir 37,75 – 50,25 ltr. Kan brukes til bilvask, båtvask, vask/rens av tekstiler, vindusvask, osv. Se produktark (PDF).


ADVARSEL! Irriterer øynene. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. VED SVELGING: Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.
Inneholder limonen. Kan gi en allergisk reaksjon.