NanoProtect Rengjører, konsentrat, 250 ml

kr 348

På lager

Varenummer: 98 Kategori:

Beskrivelse

Meget effektiv rengjøring av metall, lakkerte flater, gelcoat, treverk, m.m. Vil fjerne gjenstridig skitt fra båtskrog, mugg og sopp i treverk, fett og oljer, rester fra polish, etc. Ved bruk av en god skrubb ved avvasking vil grånede trefibre fjernes og fargen i treverket komme tilbake. Blandes 1 : 10 – 1 : 30 m/vann. Gir 2,75 – 5,75 ltr.


FARE! Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.