Pearl & View Car, 100 ml

kr 179

På lager

Varenummer: 149 Kategori:

Beskrivelse

Nanoprotect Pearl & View er et innovativt beskyttelsesprodukt for alle typer glassoverflater. Det er spesielt utviklet for båt og bilvinduer. Produktet gir meget god vanndrenering og gir derfor bedre utsyn i regnvær. I tillegg holder rutene seg
renere og kalk/saltavsetninger, insekter, etc. blir lettere å fjerne. Is på bilvinduer blir lettere å skrape. Egner seg også for dusjvegger av glass.

Dette produktet er vesentlig enklere og raskere å bruke enn Nanopolish BGL. Etter at første behandling er utført vil etterfølgende behandlinger kunne utføres med en kun en god vask av frontruten i forkant. Ved bruk på glassvegger i dusj/baderom må alle kalkrester fjernes fra glasset før behandlingen slik at disse ikke blir dekket av behandlingen.


ADVARSEL!
Brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.